Služba ukončena.

Služba calc.nolog.cz byla 1. 8. 2022 ukončena.

Do 1. 10. 2022 si můžete zazálohovat svá data na calc-old.nolog.cz.

Poté službu vypneme úplně a všechna data budou smazána.